Hoe stel ik een begroting op?

Het opstellen van een begroting is niet voor alle subsidie-aanvragers even makkelijk. Sommige fondsen stellen specifieke eisen aan een begroting, waar anderen een eenvoudig baten en lasten overzicht voldoende vinden. Ook bij het Cultuurfonds zien we veel verschillende begrotingen voorbijkomen. En soms zorgt deze voor vertraging in het aanvraagproces. Hoe gedetailleerd moet een begroting bijvoorbeeld…

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur is inmiddels uitgebreid naar 6 personen. Op onze oproep voor nieuwe kandidaten hebben wij twee zeer enthousiaste nieuwe leden mogen begroeten, namelijk Simone Regouin en Thomas van der Ham. In februari traden Markus de Bruin en Birgit Dulski al toe. Daarmee zijn er verschillende kwaliteiten en expertisegebieden aan het bestuur toegevoegd.