Cultuurfonds Culemborg zoekt bestuursleden!!

Vacature – Bestuursleden Cultuurfonds Culemborg                                    Het Cultuurfonds Culemborg verstrekt financiële bijdragen voor culturele publiekspresentaties die plaatsvinden in Culemborg. Hiervoor krijgt het jaarlijks een subsidie van de gemeente Culemborg. Daarnaast vervult het Cultuurfonds een aanjagersrol waar het gaat om het versterken van de lokale culturele infrastructuur en het leggen van verbindingen met partijen en sectoren…