Hoe stel ik een begroting op?

Het opstellen van een begroting is niet voor alle subsidie-aanvragers even makkelijk. Sommige fondsen stellen specifieke eisen aan een begroting, waar anderen een eenvoudig baten en lasten overzicht voldoende vinden. Ook bij het Cultuurfonds zien we veel verschillende begrotingen voorbijkomen. En soms zorgt deze voor vertraging in het aanvraagproces. Hoe gedetailleerd moet een begroting bijvoorbeeld…