Informatieavond 19 november 2019

**** SAVE THE DATE **** Op 19 november organiseert het Cultuurfonds Culemborg de jaarlijkse informatieavond voor iedereen die wil bijdragen aan een rijk cultureel leven in Culemborg. Wat kunt u verwachten? –          Een update over de huidige stand van zaken –          Voldoende ruimte voor vraag en antwoord –          Uitwisseling, inspiratie en netwerk Inloop: 19.30 uur […]

Programma informatieavond 19 november

Informatieavond Cultuurfonds Culemborg   Dinsdag 19 november 2019 om 20.00 uur in De Gelderlandfabriek (inloop vanaf 19.30 uur)   Programma: Welkom (Pierre van der Schaaf) Algemeen: voorstellen nieuwe bestuursleden Jan en Pauline aankondiging vertrek voorzitter uiterlijk medio 2020 Korte blik op de financiën (Simone Regouin) Muzikaal intermezzo Wethouder Joost Reus Thema: de tering naar de […]

Cultuurfonds zoekt nieuwe penningmeester

Het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Culemborg is op zoek naar leden voor het Dagelijks Bestuur. De huidige voorzitter en de penningmeester hebben na een zittingstermijn van (ruim) 4 jaar  besloten hun functies medio 2020 neer te leggen. De secretaris ziet zich daartoe genoodzaakt door een ‘onverenigbaarheid van functies’. Penningmeester Verantwoordelijk voor het opstellen van […]

Cultuurfonds Culemborg viert eerste lustrum

In 2020 bestaat het Cultuurfonds al weer 5 jaar, en wethouder Joost Reus en beleidsmedewerker cultuur Pauline Hoevenaars van gemeente Culemborg verrasten het bestuur op 9 maart met een mooi boeket bloemen. Om het werk goed te kunnen voortzetten zijn we nog steeds – op korte termijn – op zoek naar bestuursleden. Zie hiervoor de […]

Continuïteit culturele organisaties en activiteiten Culemborg

Inleiding Als gevolg van het Coronavirus liggen de culturele activiteiten in Culemborg vrijwel stil vanaf 15 maart 2020. Dit heeft tot gevolg dat een aantal culturele organisaties, die qua exploitatie mede afhankelijk zijn van inkomsten vanuit hun activiteiten (recettes, verhuur e.d.), hun voortbestaan toenemend in gevaar zien komen. Dit risico wordt groter als de termijn […]

Tijdelijk aangepaste criteria Cultuurfonds Culemborg

Aan alle culturele organisaties in Culemborg Beste culturele organisatie, Het culturele leven in Nederland en dus ook in Culemborg, is de afgelopen maanden stil gelegd door het Coronavirus. Geplande tentoonstellingen, uitvoeringen en voorstellingen konden niet doorgaan, waardoor er grote omzetverliezen ontstonden terwijl er al wel kosten zijn gemaakt. Dit heeft grote gevolgen voor culturele organisaties, […]

Voorzitterswisseling Cultuurfonds Culemborg

Afgelopen maandagavond na de bestuursvergadering heeft Pierre van der Schaaf na 5 jaar het voorzittersstokje overgedragen aan Ton Lijten. Het bestuur van het Cultuurfonds Culemborg is Pierre grote dank verschuldigd voor alles wat hij voor het fonds gedaan heeft. Als pionier heeft hij het Cultuurfonds uitgebouwd tot een goedlopende organisatie, met een groot hart voor […]