Persbericht | Aantal culturele initiatieven in Culemborg groeit!

Ondanks Corona, of misschien juist dánkzij Corona groeit het aantal culturele initiatieven in Culemborg. In het eerste halfjaar van 2021 is een recordaantal aanvragen voor een bijdrage aan het Cultuurfonds Culemborg (CFC) ingediend. In het eerste halfjaar heeft het CFC al 42 projecten ondersteund. Hiermee werd een bijdrage van € 154.612,22 toegekend aan culturele initiatieven […]

Vacature Bestuurslid (v/m/x)

Een bruisend cultuurrijk Culemborg. Dat is wat Cultuurfonds Culemborg, opgericht op 6 juli 2015, wil aanwakkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een bruisend cultureel aanbod onze stad verrijkt en onze inwoners verbindt. Wij bevorderen en ondersteunen een aantrekkelijk, gevarieerd, breed en waar mogelijk vernieuwend cultureel aanbod voor alle inwoners van Culemborg. De ontwikkelingen in het […]

Cabaret cadeau voor álle vrijwilligers in Culemborg!

We zijn al ruim aan het 2e jaar bezig van deze corona-tijden. Deze tijd heeft een enorme wissel getrokken op de vrijwilligers in Culemborg. Sommigen misten hun vrijwilligersbaan, anderen hebben het juist drukker gekregen. Om ALLE vrijwilligers in Culemborg een hart onder de riem te steken, ze te bedanken of weer een ‘zet-‘m-opje’ te geven willen het […]

Cultuurmakers slaan de handen ineen in de nieuwe cultuurvisie

Een bruisend cultureel aanbod verrijkt onze stad en verbindt onze inwoners. Wij zijn dan ook blij én trots op de nieuwe cultuurvisie die door de Gemeente  en Culemborgse culturele instellingen samen tot stand is gekomen. Samen zijn we sterk en kunnen we onze ambities waarmaken. De komende drie jaar geeft de gemeente in nauwe samenwerking […]

Jaarverslag 2020

Voor het Cultuurfonds Culemborg was 2020 een turbulent jaar. De coronapandemie verstoorde het culturele leven in Culemborg  behoorlijk en bedreigde de continuïteit van de culturele infrastructuur in de stad.  Het Cultuurfonds kreeg een geheel nieuw dagelijks bestuur en een nieuwe office manager. Men zou kunnen zeggen dat voor het Cultuurfonds met de bestuurswisselingen ook een einde […]

Coronaregeling 2021

Helaas heeft het coronavirus ook dit jaar nog grote gevolgen voor ons allemaal én op de ontplooiing van culturele activiteiten. Graag zetten wij dan ook dit jaar nog een zogenaamde ‘coronaregeling’ in. Samen kijken we graag naar de mogelijkheden om er ondanks alles een mooi cultureel 2021 van te maken voor Culemborg en de Culemborgers. […]

Maak kennis met het Cultuurfonds

Het afgelopen halfjaar zijn er verschillende wisselingen geweest in het Cultuurfonds. Twee bestuursleden van het eerste uur namen afscheid. Pierre van der Schaaf gaf afgelopen zomer de voorzittershamer door aan Ton Lijten. Penningmeester Thomas van der Ham neemt per 31 december afscheid. Ook hiervoor is inmiddels een nieuw bestuurslid gestart: Stefan van den Oever. Het […]

Wijzigingen voorwaarden bijdrageverlening per 1 januari 2021

Een bruisend cultuurrijk Culemborg. Dat is wat wij willen aanwakkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een bruisend cultureel aanbod onze stad verrijkt en onze inwoners verbindt. Daarbij horen goede, heldere procedures voor initiatiefnemers van culturele activiteiten. Per 1 januari hebben wij onze procedures niet alleen vereenvoudigd, maar ook de voorwaarden verbeterd. Wijzigingen per 1 januari […]

Voorzitterswisseling Cultuurfonds Culemborg

Afgelopen maandagavond na de bestuursvergadering heeft Pierre van der Schaaf na 5 jaar het voorzittersstokje overgedragen aan Ton Lijten. Het bestuur van het Cultuurfonds Culemborg is Pierre grote dank verschuldigd voor alles wat hij voor het fonds gedaan heeft. Als pionier heeft hij het Cultuurfonds uitgebouwd tot een goedlopende organisatie, met een groot hart voor […]

Cultuurfonds Culemborg viert eerste lustrum

In 2020 bestaat het Cultuurfonds al weer 5 jaar, en wethouder Joost Reus en beleidsmedewerker cultuur Pauline Hoevenaars van gemeente Culemborg verrasten het bestuur op 9 maart met een mooi boeket bloemen. Om het werk goed te kunnen voortzetten zijn we nog steeds – op korte termijn – op zoek naar bestuursleden. Zie hiervoor de […]