De coronaregeling stopt

Nu de coronamaatregelen verder versoepelen, stopt ook onze tijdelijke coronaregeling. Alle reeds toegekende bijdragen blijven uiteraard gehandhaafd. Voor nieuwe aanvragen geldt vanaf 13 september weer de reguliere procedure.

Maximale bijdrage omhoog

Met ingang van 13 september is onze maximale bijdrage van 34% van de begroting verhoogd naar 40% van de begroting. Lees hier onze volledige procedure. Graag vragen wij extra aandacht voor de aanvraagcriteria en de aanvraagtermijn van 8 weken. Hieraan houden wij consequent vast om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen

Persbericht | Aantal culturele initiatieven in Culemborg groeit!

Ondanks Corona, of misschien juist dánkzij Corona groeit het aantal culturele initiatieven in Culemborg. In het eerste halfjaar van 2021 is een recordaantal aanvragen voor een bijdrage aan het Cultuurfonds Culemborg (CFC) ingediend. In het eerste halfjaar heeft het CFC al 42 projecten ondersteund. Hiermee werd een bijdrage van € 154.612,22 toegekend aan culturele initiatieven […]

Vacature Bestuurslid (v/m/x)

Een bruisend cultuurrijk Culemborg. Dat is wat Cultuurfonds Culemborg, opgericht op 6 juli 2015, wil aanwakkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een bruisend cultureel aanbod onze stad verrijkt en onze inwoners verbindt. Wij bevorderen en ondersteunen een aantrekkelijk, gevarieerd, breed en waar mogelijk vernieuwend cultureel aanbod voor alle inwoners van Culemborg. De ontwikkelingen in het […]

Cabaret cadeau voor álle vrijwilligers in Culemborg!

We zijn al ruim aan het 2e jaar bezig van deze corona-tijden. Deze tijd heeft een enorme wissel getrokken op de vrijwilligers in Culemborg. Sommigen misten hun vrijwilligersbaan, anderen hebben het juist drukker gekregen. Om ALLE vrijwilligers in Culemborg een hart onder de riem te steken, ze te bedanken of weer een ‘zet-‘m-opje’ te geven willen het […]

Cultuurmakers slaan de handen ineen in de nieuwe cultuurvisie

Een bruisend cultureel aanbod verrijkt onze stad en verbindt onze inwoners. Wij zijn dan ook blij én trots op de nieuwe cultuurvisie die door de Gemeente  en Culemborgse culturele instellingen samen tot stand is gekomen. Samen zijn we sterk en kunnen we onze ambities waarmaken. De komende drie jaar geeft de gemeente in nauwe samenwerking […]

Jaarverslag 2020

Voor het Cultuurfonds Culemborg was 2020 een turbulent jaar. De coronapandemie verstoorde het culturele leven in Culemborg  behoorlijk en bedreigde de continuïteit van de culturele infrastructuur in de stad.  Het Cultuurfonds kreeg een geheel nieuw dagelijks bestuur en een nieuwe office manager. Men zou kunnen zeggen dat voor het Cultuurfonds met de bestuurswisselingen ook een einde […]

Coronaregeling 2021

Helaas heeft het coronavirus ook dit jaar nog grote gevolgen voor ons allemaal én op de ontplooiing van culturele activiteiten. Graag zetten wij dan ook dit jaar nog een zogenaamde ‘coronaregeling’ in. Samen kijken we graag naar de mogelijkheden om er ondanks alles een mooi cultureel 2021 van te maken voor Culemborg en de Culemborgers. […]

Maak kennis met het Cultuurfonds

Het afgelopen halfjaar zijn er verschillende wisselingen geweest in het Cultuurfonds. Twee bestuursleden van het eerste uur namen afscheid. Pierre van der Schaaf gaf afgelopen zomer de voorzittershamer door aan Ton Lijten. Penningmeester Thomas van der Ham neemt per 31 december afscheid. Ook hiervoor is inmiddels een nieuw bestuurslid gestart: Stefan van den Oever. Het […]

Wijzigingen voorwaarden bijdrageverlening per 1 januari 2021

Een bruisend cultuurrijk Culemborg. Dat is wat wij willen aanwakkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een bruisend cultureel aanbod onze stad verrijkt en onze inwoners verbindt. Daarbij horen goede, heldere procedures voor initiatiefnemers van culturele activiteiten. Per 1 januari hebben wij onze procedures niet alleen vereenvoudigd, maar ook de voorwaarden verbeterd. Wijzigingen per 1 januari […]