18 december 2020

Wijzigingen voorwaarden bijdrageverlening per 1 januari 2021

Een bruisend cultuurrijk Culemborg. Dat is wat wij willen aanwakkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een bruisend cultureel aanbod onze stad verrijkt en onze inwoners verbindt.
Daarbij horen goede, heldere procedures voor initiatiefnemers van culturele activiteiten. Per 1 januari hebben wij onze procedures niet alleen vereenvoudigd, maar ook de voorwaarden verbeterd.

Wijzigingen per 1 januari 2021

  • wij verkorten de aanvraagperiode voor een bijdrageverlening van 12 naar 8 weken
  • de maximale bijdrageverlening aan natuurlijke personen wordt verhoogd van € 500,00 naar
    € 750,00 per aanvraag
  • de maximale bijdrage per kalenderjaar per rechtspersoon wordt verhoogd van € 10.000,00, naar
    € 15.000,00

Lees hier onze volledige procedure.

Initieer je een aantrekkelijk, gevarieerd, breed en waar mogelijk vernieuwend cultureel aanbod voor alle inwoners van Culemborg? Wij zien jouw aanvraag graag tegemoet!