Over ons

Over het Cultuurfonds

Een bruisend cultuurrijk Culemborg. Dat is wat Cultuurfonds Culemborg, opgericht op 6 juli 2015, wil aanwakkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een bruisend cultureel aanbod onze stad verrijkt en onze inwoners verbindt.
Wij bevorderen en ondersteunen een aantrekkelijk, gevarieerd, breed en waar mogelijk vernieuwend cultureel aanbod voor alle inwoners van Culemborg.

De ontwikkelingen in het culturele veld in Culemborg en de positie die wij daarin wensen in te nemen, onze samenwerking met culturele organisaties en initiatieven en onze rol in het stimuleren van een onderlinge samenwerking, zijn onze speerpunten voor de komende jaren om een bruisend cultuurrijk Culemborg te zijn en te blijven. 

Onze kernwaarden 

  • Versterken van de culturele sector in Culemborg 
  • Samenwerken met culturele initiatiefnemers en onderlinge samenwerking bevorderen
  • Stimuleren van culturele initiatieven en het bereiken van nieuwe doelgroepen
  • Adviseren over goed onderbouwde projectplannen en begrotingen
  • Cofinanciering van culturele activiteiten

De stichting Cultuurfonds Culemborg ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Culemborg. We besteden deze subsidie, na aftrek van overheadkosten, in beginsel geheel aan het honoreren van aanvragen om financiële ondersteuning. Daarvoor hanteren we procedures en criteria

Het Cultuurfonds Culemborg is een erkend goed doel en heeft een ANBI-status. Ons RSIN-nummer is 855360148. Het is mogelijk een belastingvrije gift aan ons te doen om zo bij te dragen aan een cultureel rijk Culemborg. 

Het bestuur van de stichting Cultuurfonds Culemborg komt maandelijks bijeen. Dit betekent dat we snel en accuraat kunnen reageren op aanvragen en eventuele bezwaren. Besluiten worden, in de meeste gevallen, binnen 8 weken na ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag genomen. 
Voor optimale slagvaardigheid en efficiëntie wordt het bestuur ondersteund door een officemanager. De bestuursleden van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.

In 2021 zijn de vergaderdata voor de Algemene Bestuursvergaderingen:
11 januari | 8 februari | 8 maart | 12 april | 10 mei | 14 juni | 12 juli | 9 augustus | 13 september | 11 oktober | 8 november | 13 december

Maak kennis met het Cultuurfonds

Downloads