Een bruisend cultuurrijk Culemborg. Dat is wat Cultuurfonds Culemborg, opgericht op 6 juli 2015, wil aanwakkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een bruisend cultureel aanbod onze stad verrijkt en onze inwoners verbindt. Wij bevorderen en ondersteunen een aantrekkelijk, gevarieerd, breed en waar mogelijk vernieuwend cultureel aanbod voor alle inwoners van Culemborg.

De ontwikkelingen in het culturele veld in Culemborg en de positie die wij daarin wensen in te nemen, onze samenwerking met culturele organisaties en initiatieven en onze rol in het stimuleren van een onderlinge samenwerking, zijn onze speerpunten voor de komende jaren om een bruisend cultuurrijk Culemborg te zijn en te blijven.

Onze kernwaarden

Versterken van de culturele sector in Culemborg
Samenwerken met culturele initiatiefnemers en onderlinge samenwerking bevorderen
Stimuleren van culturele initiatieven en het bereiken van nieuwe doelgroepen
Adviseren over goed onderbouwde projectplannen en begrotingen
Cofinanciering van culturele activiteiten

Subsidie

De stichting Cultuurfonds Culemborg ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Culemborg. We besteden deze subsidie, na aftrek van overheadkosten, in beginsel geheel aan het honoreren van aanvragen om financiële ondersteuning. Daarvoor hanteren we procedures en criteria.

ANBI

Het Cultuurfonds Culemborg is een erkend goed doel en heeft een ANBI-status. Ons RSIN-nummer is 855360148. Het is mogelijk een belastingvrije gift aan ons te doen om zo bij te dragen aan een cultureel rijk Culemborg.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden uitsluitend  een vrijwilligersvergoeding (onder het fiscaal maximum), daarnaast wordt gebruik gemaakt van een bestuurlijk ondersteuner, die werkzaam is op zzp basis. Meer informatie over de beloning leest u in onze jaarverslagen.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de stichting Cultuurfonds Culemborg komt maandelijks bijeen. Dit betekent dat we snel en accuraat kunnen reageren op aanvragen en eventuele bezwaren. Besluiten worden, in de meeste gevallen, binnen 8 weken na ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag genomen.

In 2024 zijn de vergaderdata voor de Algemene Bestuursvergaderingen:

10 januari | 29 februari | 8 april | 21 mei | 8 juli | 26 augustus | 7 oktober | 2 december

Let op: een aanvraag dient minstens 2 weken voor aanvang van een vergadering ingediend te zijn.

Het team

Maak kennis met Cultuurfonds Culemborg

©2024 - Cultuurfonds Culemborg | KvK: 63698943 | IBAN NL31 RABO 0306 2362 57