Een bruisende stad

Het Cultuurfonds Culemborg maakt een gevarieerd, lokaal, cultureel aanbod mogelijk. We ondersteunen culturele activiteiten financieel en we fungeren als intermediair voor het culturele veld.

Over Cultuurfonds Culemborg

Aanvragen

Organisatoren van culturele activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Culemborg en die openbaar toegankelijk zijn, kunnen een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Culemborg.

Bekijk de aangepaste criteria

Inspiratie

Jaarlijks verstrekt het Cultuurfonds Culemborg bijdragen aan meer dan zestig culturele initiatieven in Culemborg.

Zie de gehonoreerde aanvragen