Een bruisende stad

Een bruisend cultureel aanbod verrijkt onze stad en verbindt onze inwoners. Wij bevorderen en ondersteunen een aantrekkelijk, gevarieerd, breed en waar mogelijk vernieuwend cultureel aanbod voor alle inwoners van Culemborg.

Over Cultuurfonds Culemborg

Aanvragen

Organisatoren van culturele activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Culemborg en die openbaar toegankelijk zijn, kunnen een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Culemborg.

Lees onze procedures & criteria

Inspiratie

Jaarlijks verstrekt het Cultuurfonds Culemborg bijdragen aan meer dan zestig culturele initiatieven in Culemborg.

Zie de gehonoreerde aanvragen