Coronaregeling 2021

Helaas heeft het coronavirus ook dit jaar nog grote gevolgen voor ons allemaal én op de ontplooiing van culturele activiteiten. Graag zetten wij dan ook dit jaar nog een zogenaamde ‘coronaregeling’ in. Samen kijken we graag naar de mogelijkheden om er ondanks alles een mooi cultureel 2021 van te maken voor Culemborg en de Culemborgers. We doen dat wederom door middel van een tweesporenbeleid. We zullen een hogere bijdrage leveren aan culturele activiteiten. Daarnaast kunnen we aan culturele organisaties, waarvan de continuïteit als gevolg van corona in het geding is, een eenmalige bijdrage in de vaste exploitatielasten verstrekken.
Wij kijken uit naar jullie aanvragen. Maar hopen vooral dat jullie gezond blijven. 

Bijdragen aan culturele activiteiten

Vanwege de gevolgen van de Coronacrisis voor culturele organisaties heeft het bestuur van Cultuurfonds Culemborg besloten om ook in 2021 een coronaregeling te hanteren voor aanvragen van activiteiten die plaatsvinden in 2021. Graag zetten wij de wijzigingen op de gebruikelijke procedure op een rij.  

Bijdrage| de bijdrage ten aanzien van de culturele elementen binnen een begroting wordt tijdelijk verhoogd van maximaal 34% naar maximaal 67%.

Reactietermijn| het Cultuurfonds streeft ernaar om binnen 2 weken na de bestuursvergadering te komen tot besluitvorming over ontvangen aanvragen.

Voor bovenstaande gelden de volgende algemene voorwaarden| 

  • De coronaregeling 2021 geldt voor aanvragen die vanaf 9 maart 2021 ingediend worden voor een activiteit die plaats gaat vinden in 2021;
  • In het projectplan/activiteitenplan dient beknopt te worden aangegeven hoe inhoud wordt gegeven aan de door de overheid opgelegde maatregelen in het kader van de Coronacrisis.

Aanvragen kunnen ingediend worden via het bekende formulier op onze website.

Procedure Eenmalige Bijdrage vaste lasten 

Het CFC kan een eenmalige bijdrage leveren in de vaste exploitatielasten over 2021. Het gaat dan om huur- of kapitaallasten, energiekosten, verzekeringen en vaste personeelskosten. Vanzelfsprekend moet er eerst een beroep worden gedaan op landelijke regelingen (bijv. NOW). Een aanvraag voor een bijdrage kan tot 30 april 2021 worden ingediend, voorzien van een goede onderbouwing en van de balans per 31 december 2020, de begroting 2021,  en de meest actuele prognose afgezet tegen deze begroting inclusief de inkomsten uit landelijke regelingen. Een aanvraag wordt per mail ingediend bij info@cultuurfondsculemborg.nl.
Nieuw hierbij is dat de gemeente en het CFC bij deze regeling samenwerken, in die zin dat er slechts één loket is om een dergelijke aanvraag te doen en dat is bij het CFC.

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie