Cultuurmakers slaan de handen ineen in de nieuwe cultuurvisie

Een bruisend cultureel aanbod verrijkt onze stad en verbindt onze inwoners. Wij zijn dan ook blij én trots op de nieuwe cultuurvisie die door de Gemeente  en Culemborgse culturele instellingen samen tot stand is gekomen. Samen zijn we sterk en kunnen we onze ambities waarmaken.

De komende drie jaar geeft de gemeente in nauwe samenwerking met Cultuurfonds Culemborg een extra stimulans aan het culturele leven in Culemborg. Dit gebeurt samen met de vele culturele organisaties die de stad rijk is. De gezamenlijke acties zijn uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.

De gemeente Culemborg trekt € 376.000 extra uit om cultureel Culemborg te ondersteunen. Een deel van dit budget wordt gebruikt om de basisinfrastructuur, zoals het theater en de Gelderland Cultuurfabriek, overeind te houden.
Een ander deel wordt ingezet om het culturele leven een stimulans te geven. Hiervoor hebben wij met De Gelderlandfabriek, De Fransche School, het Elisabeth Weeshuismuseum en de Vrijstaddrukker de handen ineengeslagen onder leiding van onze penningmeester Stefan van den Oever als projectleider. Wij gaan vooral aan de slag met het stimuleren van samenwerking, het zorgen voor een betere afstemming en betere zichtbaarheid van culturele activiteiten.

Heb jij ideeën of wil je meedenken? Wij horen het heel graag via info@cultuurfondsculemborg.nl.
Alle inbreng is van harte welkom.

Lees hier het nieuwsbericht van de Gemeente Culemborg
Download de Cultuurvisie 
Download de recente raadsinformatienotitie, voorzien van de uitvoeringsagenda.

 

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie