Wijziging in criteria & procedures Cultuurfonds

Met ingang van 2024 is er een aantal wijzigingen in onze criteria en procedures. Graag informeren wij je hierover.

Voor rechtspersonen
De maximale bijdrage wijzigt van 40% naar 35% van de totale projectbegroting per aanvraag.
Omdat dit jaar het budget overschreden wordt, is besloten om in 2024 deze verlaging door te voeren. Op deze manier willen wij voorkomen dat aanvragen die tegen het einde van 2024 worden ingediend afgewezen moeten worden omdat de subsidie op is.

Verder is aan de criteria toegevoegd dat een aanvrager, indien er wordt gewerkt met professionals, dient te voldoen aan de relevante onderdelen van de Governance Code Cultuur, waaronder de Fair Pay https://www.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/principe/introductie.

Voor natuurlijke personen
De maximale bijdrage gaat omhoog van 750,00 per aanvraag naar € 900,00 per aanvraag

Lees hier de volledige criteria & procedures

Let op: de nieuwe criteria en procedures gelden vanaf 2024 én voor aanvragen die nog in 2023 voor activiteiten in 2024 worden ingediend.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie