Wijziging in criteria & procedures

Op 15 november 2023 informeerden wij jullie over een aantal wijzigingen in onze criteria en procedures. De nadruk daarbij lag op het voorkomen van een budgetoverschrijding door het Cultuurfonds in 2024.
We moesten daarom o.a. de maximale bijdrage (voor rechtspersonen) verlagen van 40% naar 35% van de totale projectbegroting per aanvraag.

Pas eind 2023 zijn wij geconfronteerd met een substantiële subsidieverlaging voor 2024. Om dit gekorte budget zo evenwichtig en eerlijk mogelijk te verdelen over alle aanvragers uit het culturele veld zijn wij helaas genoodzaakt om onze criteria voor 2024 verder aan te scherpen.

Wij zetten de wijzigingen voor je op een rij:

  • Aanvragen voor culturele activiteiten die in het kalenderjaar 2024 plaatsvinden dienen vóór 1 augustus 2024 bij ons zijn ingediend.
    Daarbij geldt dat aanvragen op volgorde van binnenkomst zullen worden beoordeeld en dat indien ons budget voor genoemde datum reeds is besteed, we vanaf dat moment geen aanvragen meer in behandeling zullen nemen.
  • De maximale bijdrage aan rechtspersonen (verenigingen, stichtingen en organisaties) wordt verder verlaagd van 35% naar 30% van de totale projectbegroting per aanvraag.
  • De maximumbijdrage van € 15.000,00 per jaar per aanvrager wordt voor 2024 verlaagd naar € 10.000,00.
  • Deze wijzigingen gelden ook voor aanvragen voor activiteiten in 2024 die reeds toegekend zijn.
  • Het Cultuurfonds Culemborg bezuinigt vanzelfsprekend op haar eigen kosten, o.a. door het niet door laten gaan van de jaarlijkse informatiebijeenkomst en het verminderen van het aantal vergaderingen (zie nieuwe data).

Lees hier de volledige criteria & procedures.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie