Incidentele regelingen 2023

In de Covid-periode 2020-2022 heeft het Cultuurfonds Culemborg (CFC) een aantal tijdelijke regelingen opgezet en succesvol uitgevoerd om de culturele sector in staat te stellen deze periode zo goed mogelijk door te komen. Financiële ondersteuning blijft echter ook nu noodzakelijk.

Het CFC voorziet daarom in twee incidentele regelingen met betrekking tot instandhouding en versterking van de cultuursector. Financiering van deze regelingen wordt gevonden in de incidenteel beschikbare “coronagelden cultuur” van de gemeente Culemborg. Uitvoering van de regelingen vindt plaats door het Cultuurfonds.

Lees hier meer over de incidentele regelingen.

Aanvragen kunnen tot 16 september 2023 per e-mail worden ingediend bij info@cultuurfondsculemborg.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie