Eenmalige bijdrage vaste lasten 2022

Het Cultuurfonds Culemborg kent voor 2022 een drietal incidentele regelingen, waar je tot 1 november a.s nog een aanvraag voor kunt indienen:

1. Weerstandsvermogen versterken
2. Noodzakelijke investeringen
3. Culturele activiteiten met een spin-off voor het realiseren van de Cultuurvisie

Een regeling ‘Eenmalige bijdrage vaste lasten’, zoals we die in 2020 en 2021 kenden ontbrak aanvankelijk, omdat er eind 2021 van werd uitgegaan dat 2022 een ‘normaal’ kalenderjaar zou zijn, waarin een volle exploitatie mogelijk zou moeten zijn.

Inmiddels weten we dat in januari en februari nog een lockdown van toepassing was, dat er inmiddels een energiecrisis gaande is met hoge lasten voor afnemers en daarboven ook hoge inflatie is op andere producten en diensten.

Het Cultuurfonds heeft daarom de Gemeente Culemborg voorgesteld om voor 2022 alsnog een incidentele regeling ‘Bijdrage vaste lasten’ toe te passen. Wij kunnen daardoor een eenmalige bijdrage leveren in de vaste exploitatielasten over 2022.

Culturele organisaties die hiervoor in aanmerking komen hebben:

  • vaste huur- of kapitaallasten
  • energiekosten
  • verzekeringen
  • vaste personeelskosten

Een aanvraag voor een bijdrage kan tot 1 november 2022* worden ingediend, voorzien van een goede onderbouwing, de jaarrekening 2021 (incl. balans ultimo 2021), de begroting 2022 en de meest actuele prognose 2022 afgezet tegen deze begroting, inclusief de eventuele inkomsten uit landelijke regelingen.

Een aanvraag wordt per mail ingediend bij info@cultuurfondsculemborg.nl.
Deze aanvraag is ook mogelijk in combinatie met een aanvraag ‘weerstandsvermogen versterken’.

*Mocht deze datum onverhoopt niet realiseerbaar zijn, neem dan svp contact met ons op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie